Ocena bezpieczeństwa kosmetyków odbywa się na podstawie wyników badań laboratoryjnych, oraz przeglądu dokumentacji produktu na zgodność z obowiązującymi przepisami. Efektem oceny jest raport bezpieczeństwa sporządzany przez osobę uprawnioną

Wymagana dokumentacja do sporządzenia Oceny Bezpieczeństwa produktu kosmetycznego wg Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
Nr 1223/2009 z dnia 30.11.2009r.

 

1. Ilościowy skład chemiczny kosmetyku uwzględniający nazwy składników wg INCI
Ilościowy i jakościowy skład produktu kosmetycznego, w tym identyfikację chemiczną substancji (w tym nazwę chemiczną, INCI, CAS, EINCES/ELINCS, jeśli jest to możliwe) i ich zamierzoną funkcję. W wypadku kompozycji zapachowych i aromatycznych, nazwę i numer kodu kompozycji oraz tożsamość dostawcy
.

2. Dokumenty dla surowców kosmetycznych:
• karty charakterystyki oraz świadectwa analizy dla wszystkich surowców wg składu INCI,
• dla kompozycji zapachowej świadectwo IFRA oraz listę alergeów,
• dla barwników CI.

3. Wyniki badań dla gotowego wyrobu:
• mikrobiologia (+ wyniki badania obciążeniowego),
• dermatologia (testy kontaktowe),
• aplikacja (w zależności od rodzaju kosmetyku),
• norma zakładowa, karta produktu,
• zgodność z normą zakładową (badania fizykochemiczne), stabilność produktu + kompatybilność z opakowaniem,
• ewentualne inne badania, które wynikają z zadeklarowanego działania kosmetyku (np. PAO, SPF).

4. Gotowy tekst etykiety lub jego projekt potwierdzony podpisem
i pieczątką firmy
.

5. Informacje o materiale z któego wykonano opakowanie oraz rodzaju opakowania + finalny produkt.

6. Opis procesu technologicznego.