MIKROBIOLOGIA chemia gospodarcza

W Pracowni Mikrobiologicznej wykonywane są badania chemii gospodarczej przeprowadzane zgodnie z:

  • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.23.12.2002 r Dz.U.Nr 9 z 2003 r.,
  • Polską Normą dotyczącą wymagań mikrobiologicznych wyrobów kosmetycznych i perfumeryjnych,
  • Farmakopeą Polską VII.

Zakres badań mikrobiologicznych obejmuje:

• Badanie czystości mikrobiologicznej wyrobów chemii gospodarczej.
• Kontrola czystości mikrobiologicznej opakowań wyrobów chemii gospodarczej.
• Badanie konserwacji wyrobów chemii gospodarczej - w teście kontrolowanego zakażenia mikrobiologicznego. ( test obciążeniowy- challenge test).
• Badanie właściwości antybakteryjnych wyrobów chemii gospodarczej.
• Badanie właściwości przeciwgrzybiczych wyrobów chemii gospodarczej.
• Badanie właściwości bakteriobójczych preparatów do dezynfekcji.
• Badanie właściwości grzybobójczych preparatów do dezynfekcji.
• Ustalanie źródeł zakażenia wyrobów chemii gospodarczej.
• Pomoc w ustalaniu punktów krytycznych na liniach produkcyjnych.
• Badania mikrobiologiczne zwalniające szarże wyrobów do obrotu rynkowego ( analizy pełne oraz skrócone),
• Pomoc w ustalaniu częstości wykonywania analiz mikrobiologicznych.
• Kontrola czystości mikrobiologicznej wody – jako surowca.

MIKROBIOLOGIA kosmetyki

Zakres badań mikrobiologicznych obejmuje:

• Badanie czystości mikrobiologicznej wyrobów kosmetycznych gotowych, i surowców.
• Kontrola czystości mikrobiologicznej opakowań kosmetycznych.
• Badanie konserwacji kosmetyków - w teście kontrolowanego zakażenia mikrobiologicznego (test obciążeniowy - challenge test).
• Badanie właściwości antybakteryjnych wyrobów kosmetycznych.
• Badanie właściwości przeciwgrzybiczych wyrobów kosmetycznych .
• Badanie właściwości bakteriobójczych preparatów do dezynfekcji.
• Badanie właściwości grzybobójczych preparatów do dezynfekcji.
• Ustalanie źródeł zakażenia wyrobów kosmetycznych.
• Pomoc w ustalaniu punktów krytycznych na liniach produkcyjnych.
• Badania mikrobiologiczne zwalniające szarże wyrobów do obrotu rynkowego (analizy pełne oraz skrócone).
• Pomoc w ustalaniu częstości wykonywania analiz mikrobiologicznych.
• Kontrola czystości mikrobiologicznej wody - surowca kosmetycznego.