• USG – pełny zakres
  • ECHO serca z przepływami /Doppler
  • EEG pracownia pod nadzorem Prof. Tadeusza Baci
  • Elektroencyfalograficzne badanie mózgu .
  • Medycyna pracy
  • Lekarze specjaliści
  • EKG wraz z opisem
  • Pobieranie materiału do analiz laboratoryjnych od poniedziałku do piątku w godz. 8-10:30

Pobieranie materiału do analiz laboratoryjnych