• certyfikat ISO 9001:2008
 • Kierownik Laboratorium : dr n. med. Kamila Padlewska
 • Badamy :
   kosmetyki,
  • preparaty chemii gospodarczej ,
  • surowce
  • kosmetyczne ,
  • wodę.
 • Rodzaj badań:
 • dermatologiczne mikrobiologiczne, fizykochemiczne,aplikacyjne, aparaturowe dotyczące skóry i włosów , sensoryczne

Pobieranie materiału do analiz laboratoryjnych