Badania dermatologiczne

• testy kontaktowe na probantach (tzw. dermatologia)
• badania pozwalające uzyskać atest hypoalergiczny
• badanie drażniących właściwości preparatów kosmetycznych na błonie omoczniowo ­ kosmówkowej zarodka jaja kurzego wg metody Luepke'go (metoda alternatywna do badań na oku królika), badanie to wskazane jest m.in. dla preparatów kosmetycznych stosowanych na skórę w okolicy oka. (Wykonując badanie na błonie omoczniowo ­ kosmówkowej zarodka jaja kurzego, wychodzimy naprzeciw ogólnoświatowym tendencjom propagowanym przez Organizację Ochrony Praw Zwierząt. Badanie to umożliwia zamieszczenie na etykietach Państwa wyrobów informacji, iż produkt nie był testowany na zwierzętach)
• testy koszulkowe